ASSITÈNCIA MÈDICA I D'INFERMERIA

Tant el metge com la infermera ofereixen una assistència sanitària els nostres residents a fi de garantir la millor atenció. Identificar les necessitats reals i establir un pla d'actuació per cada una d'elles.