Psicoleg

Les meves intervencions van adreçades a l'usuari, a les famílies i a la pròpia institució. L'objectiu és aconseguir una bona integració al centre, proporcionant atenció psicològica, acompanyar en el procés d'institucionalització del resident, afavorir el benestar emocional i afectiu, així com el canvi dins la família, a més de les actuacions dirigides al equip de professionals. Aquestes avaluacions es realitzen prèvia avaluació cognitiva, conductual i afectiva.