Teràpeuta ocupacional

Utilitzo l'activitat com a propòsit i l'entorn per ajudar a la persona a adquirir el coneixement, les habilitats i les actituds necessàries per desenvolupar les tasques  de la vida quotidiana i aconseguir així la màxima autonomia i integració.