Traballador social

Com a treballadora social dono suport els residents i a les famílies. Els  ajudo en el procés d'integració al centre i atenen les demandes o necessitats de caire social que se'n derivin; així com l'assessorament dels tràmits per demanar serveis i prestacions a l'administració.